Làm sao để khui bia

Làm sao để khui bia2464

Làm sao để khui bia khi mà đến đập vào tolet cũng không được

Maze cheese and mouseNgồi một hàngSao mãi chẳng thấy lớn nhỉLàm thế nào để gia đình hạnh phúc ?