Tia chớp

Click chuột đến nơi cần tới để phóng qua đó, bạn phải thu dọn hết các lon trên bãi cỏ, có thể tấn công người rải lon để hắn tạm dừng giây lát, tránh đạp phải vỏ chuối.

7908 đã chơi game
skilful, brisk, funny, game