Tarzan & Jane

Các phím mũi tên để di chuyển, Spacebar để nhảy. Bạn có thể đu dây, nhảy lên cá sấu,..để vượt qua các hố sâu.

4840 đã chơi game
|venture, puzzle, cartoon, game