Pikachu

Hãy xem hướng dẫn chơi được trình bày trong Game

14344 đã chơi game
learning, tri tue, puzzle, skilful, game