Pikachu 2

Chắc chắn các bạn không còn lạ gì với các bài của trò chơi Pikachu, cũng với trò Pikachu đó, nhưng vẫn sẽ rất hấp dẫn bạn bởi hình ảnh nhân vật rất đẹp mắt.Sử dụng  kích vào 2 nhận vật giống nhau để ăn khi đường đi thông lối

13774 đã chơi game
toc do, action, sport, racing, skilful, brisk, game