Một mình ở trận địa

Các phím mũi tên hoặc A,S,D,W để di chuyển, Spacebar, E,Q hoặc các phím từ 1 tới 5 để thay đổi vũ khí. Click để bắn.

4082 đã chơi game
action, shoot, game