Miêu nữ hành động

Các phím A,S,D,W để di chuyển, Click để bắn, Các phím F,E,Q để sử dụng vũ khí.

4998 đã chơi game
action, game