Máy bay chiến đấu 2

Rê chuột để lái máy bay, click để bắn, Spacebar để phóng tên lửa.

2472 đã chơi game
action, skilful, shoot, game