Máy bay chiến đấu 1

Rê chuột để lái máy bay, click để bắn, Spacebar để phóng tên lửa,…tùy theo nhiệm vụ thực hiện.

3160 đã chơi game
shoot, action, skilful, game