Lốc xoáy hứng dừa

Cùng chơi game Lốc xoáy hứng dừa xem ai cao điểm nhất bạn nhé! Hướng dẫn: Rê chuột qua lại để hứng những trái dừa.

1726 đã chơi game
skilful, brisk, game