Lập trình Rôbôt

Kéo các mũi tên di chuyển vào khung phía bên phải màn hình để lập trình cho từng bước đi của rôbôt sao cho Rôbôt đi được đến ô vuông màu xanh, sau đó làm rôbôt bật đèn vàng là thắng.

2146 đã chơi game
learning, game