Lắp ống nước

Kéo các mẫu ống nước để xếp thành đường dẫn nước tới hồ cá.

5546 đã chơi game
skilful, learning, game