Kim Possible làm nhiệm vụ

Các phím mũi tên để di chuyển, Spacebar để đánh.

1702 đã chơi game
action, game