Kim Possible lái tàu

Các phím mũi tên để di chuyển, Spacebar để bắn.

2208 đã chơi game
action, skilful, shoot, game