Kho báu cướp biển

Nhấn và kéo chuột để ăn các viên ngọc, hàng ngọc càng dài bạn càng được cao điểm. Bạn phải ăn ngọc sao cho chìa khóa đi xuống ổ khóa là thắng.

1445 đã chơi game
learning, game