Hành trình Sarbakan 17

Các phím mũi tên để di chuyển, Spacebar để hành động, T để lựa chọn đồ vật. Bạn phải tìm ra cách để vượt qua được những thử thách khó khăn, nguy hiểm.

1260 đã chơi game
action, learning, skilful, game