Giúp nàng lọ lem

Bạn phải click đúng những thứ có thể giúp nàng lọ lem đi đến dạ hội.

12379 đã chơi game
learning, game