Gấu con cứu bạn

Cùng chơi game Gấu con cứu bạn xem ai cao điểm nhất bạn nhé! Hướng dẫn: Các phím mũi tên để di chuyển.

1715 đã chơi game
skilful, game