Đại pháo phòng không

Các phím mũi tên để di chuyển, Spacebar để bắn, Z để tiêu diệt hết bom.

1274 đã chơi game
action, game