Cuộc thám hiểm trên biển

Click chuột vào các hoạt động thích hợp với thời tiết để vượt qua Thái Bình Dương để tìm ra vùng đất mới.

1218 đã chơi game
venture, learning, game