Bò sữa

Sử dụng những phím mũi tên để lùa bò vào kho vắt sữa, bạn phải thật nhanh mới kịp thời gian.

1692 đã chơi game
skilful, puzzle, game