Mấy bé noi gương ông nè.

Mấy bé noi gương ông nè.
Mấy bé noi gương ông nè.
19658
mien binh luan,

Mấy trò nhìn cho kỹ nhá !

Mấy trò nhìn cho kỹ nhá !
Mấy trò nhìn cho kỹ nhá !
16752
mien binh luan,

Hic, uýnh ác quá

Hic, uýnh ác quá
Hic, uýnh ác quá
25440
mien binh luan,


Còn nhiều nữa, xem thêm...