Snake & ctrl alt del

Snake & ctrl alt del21086

Treo máy hãy nhớ ngay tổ hợp phím nóng lợi hại: Ctrl+ Alt+Del, nhưng nếu chỉ có 1 ngón tay thì thật nan giải

Nhóc 17Giống tốtNhóc 33Trẻ con