Ai sẽ là người bạn chọn

Ai sẽ là người bạn chọn4767

Thử tưởng tượng rằng, một ngày nào đó bạn lạc giữa một hoang đảo chỉ có mình bạn và 2 nhân ngư này thì bạn sẽ chọn ai?

Nhóc 14Nhóc 8Cứu cứu...!Nghệ thuật kiếm tiền là đây