Hunter

Hunter32305

(18+) Với cách nói dân gian thì đây gọi là bắn chim đấy !

Về đích hay về đầuSao mãi chẳng thấy lớn nhỉAi chung thủy nhấtUnderstanding computer technology