chuột bắt mèo

M n đầu tiên, bạn phải click để đâm con chuột đang chạy, nếu ko thích , bạn hãy click mũi tên đi tiếp, đây l cái bẫy để cho chú mèo sa lưới, bạn cần click chọn những hình đồ vật (góc dưới bên phải) theo thứ tự (từ phải wa) khi chú mèo đi đến 1 điểm nhất định đúng thời gian, lúc đó bạn sẽ chến thắng. Trò chơi cần phải tìm hiểu trước cũng như thực tập nhiều lần mới có thể đặt bẫy chú mèo dễ d ng.

5265 đã chơi game
action, brisk, funny, puzzle, game