Xếp hình: Nàng tiên cá

Hãy hoán đổi các miếng ghép khác nhau để hoàn thành mỗi câu đố hình ảnh và mở ra câu chuyện của nàng tiên cá xinh đẹp...Dùng để chơi game.

3695 đã chơi game
learning, tri tue, puzzle, skilful, game