Xe đặt bom

Dùng phím mũi tên để điều khiển xe của bạn, dùng Spacebar để đặt bom tiêu diệt xe địch.

9480 đã chơi game
brisk, puzzle, venture, action, multiplayer, game