Vùng trời tự do

Trở thành phi công để có thể chiến đấu, bảo vệ vùng trời tự do của Tổ quốc là ước muốn của nhiều người. Hãy thể hiển khả năng điều khiển phi cơ và chiến đấu tiêu diệt hết đối phương...! Hướng dẫn: di chuyển             bắn

10452 đã chơi game
action, shoot, skilful, brisk, venture, game