Tung trứng

Dùng phím trắng để tung trứng từ giỏ này lên giỏ khác( bạn chỉ được quyền làm rơi 12 quả trứng thui) Rất dể với những ai khéo tay 1 chút.

25664 đã chơi game
action, game