Trường học ma ám

Dùng  để nhặt và sử dụng những đồ hữu ích, đồ vật trên đường đi để xua đuổi ma

6754 đã chơi game
venture, phieu luu, game