Trộm kim cương

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển đến viên kim cương cần lấy, nhấn Spacebar để đánh cắp. Sau đó, bạn phải thoát ra thật nhanh và tránh các bảo vệ trong phòng.

8713 đã chơi game
skilful, brisk, puzzle, game