Trổ tài khâu vá

Hãy thể hiện tài năng may vá thêu thùa trong game nào, để xem ai nhanh tay nhất nhé... Dùng chơi game.

3864 đã chơi game
ban gai, skilful, cooking, game