Trang điểm cấp tốc

Tùy từng khâu trang điểm để bạn sử dụng  hay   hoặc các phím khác. Nhớ là phải thật nhanh tay lên đấy!

21845 đã chơi game
ban gai, skilful, cooking, game