Thợ sửa ống nước 2

Hệ thống nước ngầm của bạn đến thời kỳ sửa chữa, rất nhiều đoạn ống đã không còn liền mạch để thoát nước như cũ. Bạn là kỹ sư, hãy sửa chữa, lắp ráp thành một hệ thống thoát nước hoàn chỉnh.Cách chơi: Kích chuột vào ống nước để quay, khi đã hoàn thiện hãy mở van để kiểm tra.

6968 đã chơi game
learning, tri tue, puzzle, skilful, game