Thánh chiến huyền ảo 3

Tiếp nối 2 phần trước, bạn sẽ được tham gia vào cuộc phiêu lưu mới với nhiều loài quái vật, kỹ năng mới, cùng các nhiệm vụ khác nhau ở với phần 3 này.Hướng dẫn:Sử dụng  hoặc để di chuyển.Phím để đối thoại.Dùng và chọn lệnh để sử dụng các kỹ năng.

15196 đã chơi game
chien thuat, action, puzzle, skilful, learning, brisk, game