Thánh chiến huyền ảo 2

Tiếp tục chiến đấu với nhiều kỹ năng chống lại lũ quái vật cùng những tên trùm sừng sỏ  trong những trận đánh mới.Sử dụng và chọn lệnh để sử dụng các kỹ năng

12996 đã chơi game
chien thuat, action, puzzle, skilful, learning, brisk, game