Tank chiến đấu

Phím A, D để di chuyển, rê và click chuột để bắn máy bay, tên lửa.

12696 đã chơi game
shoot, skilful, brisk, game