Sói nhỏ tinh ranh

Hãy giúp chú sói nhỏ tinh ranh bắt những con cừu và tránh những bác nông dân với khẩu súng trên tay nhé...Dùng hoặc   để di chuyển.

11230 đã chơi game
giai tri, game