Scoobydoo trong ngôi dền ma

Sử dụng Spacebar để lấy những vật cần thiết trên đường đi, những phím mũi tên để di chuyển, phím T để chọn những đồ vật. Game đòi hỏi suy nghĩ hướng đi chính xác.

7043 đã chơi game
puzzle, venture, cartoon, game