Sát thủ đường phố 3

 Di chuyển Tấn công Nhảy Tung chưởng Đổi vũ khí. Phím  kết hợp với một trong các phím  chọn vũ khí

57804 đã chơi game
action, hanh dong, game