Rồng đen 3

 Đi sang trái, phải Đấm Đá Sử dụng / Bỏ vũ khí+ Túm lấy+ Đánh chưởng đặc biệt+ Lướt, vung+ Nhặt vũ khí

48491 đã chơi game
action, hanh dong, game