Pikachu

Hãy xem hướng dẫn chơi được trình bày trong Game

13600 đã chơi game
learning, tri tue, puzzle, skilful, game