Pharaoh's Tomb

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển tìm kho báu và lối thoát.

1845 đã chơi game
venture, puzzle, game