Nướng bánh Ấn Độ

Click vào thau bột để đổ bánh vào nướng, khi bánh vàng, click để trở mặt sau đó bánh chín thì đặt bánh vào dĩa rồi đem ra cho khách.

6923 đã chơi game
cooking, skilful, brisk, puzzle, game