Nhiệm vụ của Ninja

  Chạy sang trái, phải Nhảy lên Ẩn núp vào bụi rậm, Tấn công bằng đao Lùi lại. Tiếp tục chơi game khi Ninja chẳng may bị chết.

18890 đã chơi game
action, hanh dong, game