Ngôi đền ánh sáng

Tiếp tục cuộc phiên lưu với hai người bạn: cậu bé lửa và cô bé nước trong ngôi đền ánh sáng. Hãy giúp họ vượt qua các cạm bẫy bằng ánh sáng của ngôi đến.Sử dụng để di chuyển cậu bé lửa, để di chuyển cô bé nước.

6702 đã chơi game
venture, phieu luu, game