Ném người lùn

Những người lùn thuê các lực sỹ tài năng nhất để ném họ đi càng xa càng tốt. Thử tài của bạn trong game này với các kỷ lục và khả năng ném xa.Sử dụng để chọn góc và lực ném, để dùng các dụng cụ hỗ trợ.

14334 đã chơi game