Máy bay trình diễn

Sử dụng hai phím lên xuống để điều khiển máy bay bay xuyên qua tất cả các vòng tròn.

2818 đã chơi game
skilful, game