Máy bay trên biển

Rê chuột để điều khiển máy bay, Click để bắn, Spacebar để thả bom. Nếu sử dụng bàn phím, nhấn Ctrl để bắn, các phím mũi tên để di chuyển.

2273 đã chơi game
skilful, shoot, game